O NÁS

Historické rozhľady sa roku 2004 zrodili ako myšlienka niekoľkých nadšencov zanietených za systematické a poctivé rekonštruovanie národných, európskych i svetových dejín, oslobodené od pút ideologickej predpojatosti minulých desaťročí a cielene zamerané na zachovávanie názorovej plurality v slovenskej historiografickej obci a na podporu jej mladších generácií. Po vydaní tretieho čísla ročenky (III/2006) sa trojica jej zostavovateľov rozhodla spolu s niekoľkými ďalšími členmi redakčnej rady ročenky vytvoriť na pokračovanie v svojej edičnej činnosti samostatné združenie, nezávislé na rôznych účelových záujmoch a neprimeraných tlakoch z niekdajšieho domovského akademického prostredia.

Historické rozhľady sú v súčasnosti neformálnym spoločenstvom s veľmi skromným personálnym zložením, vo svojich radoch však ochotne privítajú všetkých nových členov, ktorí sa stotožňujú s ich hlavnými cieľmi a dosvedčia svoj úprimný záujem o ich dosiahnutie osobným rukolapným príspevkom k aktivitám spoločenstva.

 AKTIVITY

Ročenka

Hlavnou aktivitou nášho spoločenstva je vydávanie ročenky odborných prác s rovnomenným názvom 
Historické rozhľady

 
Stále rubriky

Obsahová štruktúra i redakčné zázemie zborníka sa postupne vyvíjali, prehodnocovali a obmieňali až do súčasnej podoby. V rámci nej si stabilné miesto získali:

 • Predhovor
 • Štúdie
 • Materiály a dokumenty
 • Recenzie a anotácie
 
Občasná rubrika

Okrem toho sa v prvých rokoch existencie zborníka objavilo aj niekoľko nestálych rubrík. Spomedzi nich zubu času odolala a za zmienku stojí azda len tá, ktorú by sme v prípade získania nejakého nového pozoruhodného príspevku radi opätovne zaradili do plánu ďalších čisiel ročenky, a to:

 • Reflexie

 

Prednášky a diskusie

Ďalším druhom činnosti, ktorým chceme postupne dosahovať hlavné ciele nášho občianskeho združenia, je organizovanie prednáškovo-diskusných fór pre odbornú i laickú verejnosť. Viac informácií o týchto našich aktivitách sa dozviete v samostatnej sekcii: Prednášky a diskusie

 PERSONÁLNA SKLADBA

Dosiaľ medzi nás patria:

 • PhDr. Martin Lacko, PhD.
 • PhDr. Tomáš Klubert, PhD.
 • Mgr. Ivan Varšo, PhD.
 • Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.
 • PhDr. Peter Jašek, PhD.
 • Mgr. Miroslav Ľuba
 • Mgr. Zuzana Lacková
 • Mgr. Katarína Varšová

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode