Lux in tenebris

Vitajte na stránke Historických rozhľadov!

Sme neformálnym apolitickým spoločenstvom zameraným na vedecký výskum národných, európskych a svetových dejín.

Naším hlavným cieľom je aktívna účasť na udržiavaní plurality vedeckých názorov a postupov v slovenskej historiografii.

Snažíme sa najmä o to, aby sa mladej a najmladšej generácii slovenských historikov poskytoval náležitý priestor na verejnú prezentáciu výsledkov ich odborného bádania.

Zároveň sa usilujeme postupne vytvárať priaznivé podmienky pre ich vzájomnú odbornú komunikáciu a spoluprácu.

Popri tom nám osobitne záleží na tom, aby pri utváraní vzdelaného povedomia našej verejnosti o rôznych historických otázkach a témach pravidelne zaznievali aj hlasy mladších slovenských historikov, ktorí sa prostredníctvom svojich kritických názorov snažia nestranne reflektovať aktuálne diela slovenskej odbornej i populárno-náučnej historiografickej spisby.

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode