Webová prezentácia bola spustená

18.05.2010 13:01

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne vracať a aké výhody a znalosti im návšteva tejto webovej prezentácie prinesie.

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode